Just another WordPress.com site

กลอนเกรียนๆ


๐กลอนเกรียนๆ๐
(โดย:> กูเบอท)
 
กูเก่ง กูเก๋า กูกล้า
กูเกรียน กูก๋า กูกั่น
กูกิน กูก๊ง กูกรึ๊บ
กูกัด กูกลืน กูกรน
กูกลุ้ม กูแกร่ว กูกร่อย
กูแกน กูกล้อม กูแกล้ม
กูโกรธ กูเกลียด กูกร้าว
กูโกง กูกร่าง กูกร้าน  
กูกวน กูกลั่น กูแกล้ง
กูโกน กูกล้อน กูโกร๋น
กูเก็บ กูกีด กูกัน
กูกั๊ก กูกอบ กูโกย
กูกลาง กูกลวง กูไก๋
กูเกลา กูกลั่น กูกรอง
กูกาม กูเก็บ กูกด
กูเกี่ยว กูเกี้ยว กูกิ๊ก
กูกก กูกอด กูก่าย
กูเกิด กูเก๊ก กูกรี๊ด
กูกร๊วก กูโก๊ะ กูก๊าก
กูเก่า กูแกว่ง กูเกิน
กูเก้อ กูกลับ กูก่อน
กูก้ม กูกราบ กูกราน
 
;-> :-> ;-> :-> ;-> :-> ;-> :-> ;->
Advertisements

2 responses

  1. Salwa

    เกรียนอะ

    มิถุนายน 28, 2013 ที่ 12:53 pm

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s