Just another WordPress.com site

“ประตูราโชมอง”


"ประตูราโชมอง"
 
ภาพจำลองประตูราโชมองที่ค่อนข้างเด่นชัด
 
บางคนอาจจะเคยอ่านหรือเคยดูเรื่อง "ราโชมอน" แล้วที่จริงราโชมอนมันคืออะไรล่ะ?
 
"ราโชมอง" (羅城門 / Rashoumon) ถ้าแปลตรงๆตัวก็คือ "ประตูปราสาท" ถูกสร้างขึ้นที่เมืองเกียวโต (เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น) และเมืองนารา   ถ้าพูดง่ายๆ ราโชมอง เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่า "ตรงนี้คือหน้าด่านประตูเมืองนะ" (ได้รับอิทธิพลตามคติความเชื่อของจีน แต่ของจีนนั้นจะมีการสร้างกำแพงล้อมรอบอาณาบริเวณทั้งหมดของปราสาทและตัวเมือง)   ลักษณะของราโชมองคือเป็นประตูกว้าง 106 ฟุต สูง 26 ฟุต และมีหลักศิลาดังที่เห็นในภาพปักปันไว้เป็นเครื่องหมายที่ด้านหน้าประตู

 

หลักศิลาแสดงที่ตั้งประตูราโชมองที่เกียวโต (คาดว่าหลักศิลานี้ถูกทำขึ้นใหม่เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน)

ทีนี้ในศตวรรษที่ 12 พื้นที่ประตูราโชมองได้เสื่อมโทรมลงมาก จนกลายเป็นแหล่งอโคจร เป็นที่ซ่องสุมกบดานของพวกโจร และเป็นที่ๆคนจะเอาศพหรือทารกมาทิ้งไว้ (จะเห็นได้จากในหนังราโชมอน ที่ตอนจบมีตัวละครมารับเอาเด็กไปเลี้ยง) และเรื่องดังกล่าวนี้เองคงจะเป็นที่มาของชื่อเรื่อง "ประตูผี" ในภาษาไทย

ริวโนะสุเกะ อะคุตะกะวะ ก็ได้หยิบยกฉากหลังดังกล่าวมาใช้ในผลงานนิยายของตนเพื่อสะท้อนถึงความเสื่อมโทรมทั้งในด้านศีลธรรมและอารยะธรรมของญี่ปุ่นในยุคเฮอัน

 

ภาพบันทึก "ฉากประตูราโชมอง" จากในหนังของอากิระ คุโรซาว่า
 
 
ส่วนนี่คือสแตนด์ เอ้ย…
คาถาอัญเชิญ "ประตูราโชมอน" ในการ์ตูนนารูโตะ
5555555

 

:-> ;-> :-> ;-> :-> ;-> :-> ;-> :-> ;->

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s