Just another WordPress.com site

สำนวนอังกฤษ / English Idioms (23)


สำนวนอังกฤษ / English Idioms (23)

Idioms / Phrases / Slangs
 
 
 
x  x >
  x  x  >
x x >
 
 
 วันนี้ขอล่อเป้า get going อย่างเดียวล้วนๆเลยละกัน
ไม่นึกว่าแค่ "ตัวเดียวอันเดียว" จะแตกหน่อได้เยอะขนาดนี้ 55
เป็นสำนวนที่มีความหมายกว้างๆๆๆๆๆๆๆๆ มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ครับ  
 
 
:-> ;-> :->  :-> ;-> :-> :-> ;-> :->  :-> ;-> :->
 
<-: <-; <-:  <-: <-; <-: <-: <-; <-:  <-: <-; <-:
 
 
 
get going
= เริ่ม, ประเดิม, เริ่มทำงาน
= ทำให้กระฉับกระเฉง/กระชุ่มกระชวย
= ทำให้คึกคัก
 
ตัวอย่าง:   "How can I get going without my coffee to start the day?" (ชั้นจะเริ่มต้นวันอย่างสดใสได้อย่างไร ถ้าไม่มีกาแฟ?")
 
– To make a beginning;  get started;  begin or set in motion;  start to be active
– Make someone talkative or active
 
 
 
get (you) going
= ทำให้สนใจ, ทำให้ตื่นเต้น
= กระตุ้นความสนใจ
 
 
ความหมาย:   การทำให้เราเกิดความตื่นเต้นหรือสนใจ
 
ตัวอย่าง:  "Maradona was the player who really got me going on football."  (มาราโดน่าคือนักเตะที่ทำให้ชั้นเริ่มสนใจฟุตบอลอย่างจริงจัง"
 
to cause you to become excited or interested.
 
 
 
get something going
= การเริ่มต้นบางสิ่ง
= เดินหน้าทำ(…), เดินหน้าเต็มตัว
 
 
 ตัวอย่าง:   "We need to get the project going now." (เราจำเป็นต้องเดินหน้าโครงการเดี๋ยวนี้)
 
 
 
 
When the going gets tough, the tough get going
= ความไม่ย่อท้อคือหนทางเอาชนะอุปสรรค
 
อธิบาย:   ในสำนวนนี้มีความหมายว่า "ในสถานการณ์วิกฤติ ผู้ที่เข้มแข็งจะพยายามหนักขึ้นและไม่ยอมท้อถอย" /  "ในยามประสบปัญหา ผู้ที่เข้มแข็งจะสามารถผ่านพ้นวิกฤติไปได้" 
โดย tough ในประโยคแรก หมายถึง "ความยากลำบาก" ส่วน tough ในประโยคหลัง หมายถึง "ผู้ที่เข้มแข็ง"
 
การใช้และที่มา:   สำนวน/สุภาษิตนี้ มักจะถูกใช้โดยโค้ชฟุตบอล, ผู้จัดการฝ่ายขาย หรือผู้นำทั่วๆไป  ใช้เพื่อปลุกใจให้คนเกิดความฮึกเหิม 
 
สุภาษิต "When the going gets tough, the tough get going" ถูกยกให้เป็นวาทะของ  Joseph P. Kennedy (1888-1969) บิดาของอดีตประธานาธิบดี John F. Kennedy
 
สำนวนนี้เคยถูกนำมาแต่งเป็นเพลงโดย Billy Ocean ในปี 1986  และปรากฎสำนวนที่ใกล้เคียงในหลายรูปประโยค อาทิ "When the times are tough, the tough see opportunities."  
 
 
– The way to overcome adversity is to try harder.
–  when situations are difficult, strong people rise to the occasion.
– When the situation gets critical, those who aren’t weak-willed work harder and never give up.
 
 
:-> ;-> :->  :-> ;-> :-> :-> ;-> :->  :-> ;-> :->
 
<-: <-; <-:  <-: <-; <-: <-: <-; <-:  <-: <-; <-:
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s